Praktyka w akademii

 • nauka zawodu kucharza w przyjaznej, kameralnej atmosferze
 • wystrój studia kulinarnego w prowansalskim stylu

Praca w restauracjach

 • praktyki zawodowe w znanych restauracjach
 • najlepsze miejsca w Warszawie
Akademia GoCook&Inspire to:
 • nauka zawodu kucharza w przyjaznej, kameralnej atmosferze
 • praktyki zawodowe w renomowanych restauracjach
 • intensywna formuła 650 h skondensowana w ciągu max. 12 m-cy zajęć
 • wystrój studia kulinarnego w prowansalskim stylu
 • zajęcia prowadzone przez mistrzów sztuki kulinarnej
 • zaświadczenie ukończenia Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego
W cenie kursu kucharskiego KKZ otrzymujesz:
 • komplet materiałów szkoleniowych: zestaw testów, materiały edukacyjne, długopis i torbę
  ekologiczną GoCook
 • catering przez cały okres trwania kursu: kawa, herbata oraz potrawy przygotowane podczas
  zajęć,
 • zestaw testów przygotowawczych do egzaminu zewnętrznego,
 • opieka lektorska i biura przez cały czas trwania kursu aż do egzamin
We własnym zakresie przed rozpoczęciem zajęć przygotujesz się:
 • wykonując badania lekarskie,
 • zabierając ze sobą wygodną odzież oraz obuwie
Jak się stać nowoczesnym mistrzem kuchni?

Jak gotować, by inspirować innych swoim smakiem, dzielić się radością z przygotowania potraw? Czy
obecnie w Polsce można szybko zdobyć formalnie zawód uczestnicząc w Akademii pod okiem
najlepszych kucharzy? Weź udział w naszej akademii kulinarnej. Nasza intensywna formuła daje
możliwości nauki zawodu w ciągu 12 miesięcy.

Jak uczymy - Metoda GoCook Boot Camp

Szkoła gotowania metodą Bootcamp to skuteczny sposób nauczania, który pozwala w stosunkowo
krótkim czasie nabyć praktyczną umiejętność gotowania. Metoda wywodzi się z ćwiczeń
wykonywanych w trakcie szkoleń armii amerykańskiej, ale zajęcia GoCook Boot Camp bardziej
przypominają dobrą zabawę w kuchni niż wojskową musztrę. Cook Bootcamp wyróżnia się na tle
innych kursów przede wszystkich tym, że nastawiony jest na ogromną ilość praktycznych ćwiczeń z
zakresu kompleksowej nauki zawodu. Wśród nich uczniowie poznają tajniki sztuki kulinarnej, co
przypieczętują wiedzą z zakresu zarządzania lokalem.

UWAGA: Cena kursu nie obejmuje produktów, z których robią Państwo dania. Dlaczego? Nie
narzucamy Państwu konkretnych marek produktów. Gotują Państwo na rzeczach wybranych przez
siebie i od podstaw uczą się Państwo pracować z danymi produktami i dokonywać wyborów w
sklepie, co jest nieodłącznym elementem pracy kucharza.

Co w Agendzie?

Spodziewaj się wyjątkowego scenariusza programowego i barwnej oprawy wydarzenia.
Szkolenie poprowadzą wspomniani wcześniej prelegenci – w nieprzypadkowej kolejności. Podczas naszych etapów wszystkie spotkania przenikają się, często uzupełniają, tworząc kompletny blok tematyczny. Jeśli nie uczestniczysz w jednej części, trudniej będzie Ci zrozumieć metody przekazywane w kolejnych spotkaniach. Naszym słuchaczom, zależy na zdobywaniu wiedzy z każdej części tematycznej, gdyż każda z nich może zostać zweryfikowana podczas egzaminu państwowego.

Akademia GoCook&Inspire 650 h

Program
 1. Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomi
  • Bezpieczeństwo oraz higiena pracy i produkcji w gastronomii
  • Urządzenia i instalacje techniczne w zakładach gastronomicznych
 2. Działalność gospodarcza w gastronomii
  • Podejmowanie działalności gospodarczej w branży gastronomicznej
  • Funkcjonowanie przedsiębiorstwa gastronomicznego
 3. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
  • Systemy zapewniające bezpieczeństwo żywności i zasady racjonalnego żywienia
  • Charakterystyka towaroznawcza i przechowywanie żywności
  • Proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym
  • Technologia sporządzania potraw i napojów z różnych surowców i półproduktów oraz ich ekspedycja
 4. Język obcy w gastronomii
  • Słownictwo i zwroty typowe dla gastronomii
  • Porozumiewanie się podczas pracy i w kontaktach z klientami obcojęzycznymi
 5. Procesy technologiczne w gastronomii
  • Przygotowanie półproduktów
  • Sporządzanie potraw i napojów z różnych surowców i półproduktów
 6. Gastronomia w praktyce – zajęcia praktyczne
  • Wykonywanie czynności zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej
  • Wykonywanie czynności zawodowych na stanowiskach produkcyjnych w zakładzie gastronomicznym
  • Funkcjonowanie zakładu gastronomicznego w praktyce

Akademia GoCook&Inspire 650 h

Informacje praktyczne
Gdzie uczymy?

Akademia GoCook&Inspire prowadzona jest w specjalnie urządzonym studio kulinarnym w Warszawie. W akademii znajdują się sale gastronomiczne przygotowane w modnym stylu skandynawsko-prowansalskim. Charakter studia umożliwia prowadzenie kameralnych spotkań w klimacie przyjaznej nauki pod okiem mistrzów. Całe studio wyposażone jest w nowoczesne sprzęty umożliwiające poznanie najnowszych technik przygotowania posiłków.
Do dyspozycji gości są pozostają sale szkoleniowe:
– zielona wyspa
– słodka wyspa
– chill room
– sala teoretyczna

Forma zaliczenia i uprawnienia

Ukończenie kursu jest konieczne do przystąpienia do egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikację.
Jeśli masz ukończone gimnazjum (lub ośmioletnią szkołę podstawową) lub zasadnicza szkoła zawodową po kursie uzyskujesz:

1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu
2. Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie kucharz – po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego (przeprowadzonego przez OKE)
3. Tytuł zawodowy kucharza mając świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowe.

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Rekrutacja i harmonogram

Harmonogram – kiedy działamy:
Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla zawodu kucharz obejmuje 650 godzin zajęć realizowanych w dwóch trybach:

 • w ciągu 12 miesięcy w trybie BootCamp. Zajęcia odbywają się w trybie intensywnym w formie boot campu, zajęcia wieczorowe przeplatają się z dodatkowymi godzinami w trybie weekendowym.
 • w ciągu 12 miesięcy w trybie weekendowym plus + ew. 1 dzień w tygodniu np. piątek

Egzaminy:
Styczeń 2019- pierwsze egzaminy. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Rekrutacja:
Rekrutacja na kurs już trwa!
1. W pierwszym kroku zapisz się przez stronę internetową wybierając odpowiedni dla siebie termin szkolenia.
2. Opłać zaliczkę gwarantując sobie miejsce w grupie szkoleniowej
3. Koordynator szkoleń będzie informował Państwa o wszystkich szczegółach organizacyjnych zarówno telefonicznie jak i w formie mailowej. Dokumenty wypełnij i przynieś do biura GoWork.pl ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa. Możesz także zapytać wysyłając mail na adres: [email protected] Zapisane osoby zostaną poinformowane o dokładnym terminie rozpoczęcia zajęć.

Zapisy z Gowork.pl

Zdobądź bilety do akademii w cenie 3999 zł. Uzupełnij formularz OKE.

 

Akademia GoCook&Inspire - KKZ Kucharz - Metoda GoCook Boot Camp 650h - kurs weekendowy

Miejsce Termin Wersja standardowa Wersja z tabletem
Warszawaod 2022-01-08 do 2023-01-08Cena: 3999 Zapisz się ---
Aesthetic Collage Lifestyle Fashion Profile Facebook Cover (8)