Zgłoszenie na SYLWESTER NA JUTRZENKI

Termin: 2023-12-31 - 2023-12-31

Miasto: Warszawa

Cena: 349 zł

    na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów kontaktowych związanych ze szkoleniami oferowanymi przez firmę Bergo24 Sp. z o.o. Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Bergo24 Sp. z o.o., z siedzibą w Żurawia 47, 00-680 Warszawa. Podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz przysługuje mi prawo do dostępu do nich, jak również możliwość ich poprawiania (PAŃSTWA DANE NIE BĘDĄ PRZEKAZYWANE INNYM PODMIOTOM)
    na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w tym o promocjach i aktualnych ofertach w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.) o treści marketingowej pochodzących od Bergo24 Sp. z o.o. z siedzibą w Żurawia 47, 00-680 Warszawa.
    na wykorzystywanie przez Bergo24 Sp. z o.o. z siedzibą w Żurawia 47, 00-680 Warszawa, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 243 z późn. zm.);